ostatnia aktualizacja

18 kwi 2019

Warunki Korzystania

Proszę dokładnie przeczytać poniższe warunki użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Właściwości witryny minv.pl.

Data aktualizacji: 1 lipca 2017

Prawo do korzystania z treści i usług udostępnianych w witrynie minv.pl podlega warunkom niniejszej umowy. Jest to prawne porozumienie pomiędzy Tobą a MinvOnline Sp. z o.o. dotyczące dostępu do witryny minv.pl, www.minv.pl i związanych z nią poniżej wymienionych Właściwości:

  • oprogramowania,
  • treści i usług,
  • informacji publikowanych w domenie minv.pl
  • strony internetowe

Niniejsze Warunki Korzystania ustanawiają zasady korzystania z Właściwości.

Poprzez dostęp lub użycie Właściwości, rejestrację lub korzystanie z usług oferowanych przez witrynę lub przez przyjmowanie, przesyłanie, publikowanie lub pobieranie jakichkolwiek informacji lub materiałów z lub do witryny, wyrażasz zgodę na obowiązywanie niniejszych Warunków Korzystania.

Jeśli nie zgadzasz się na obowiązywanie wszystkich Warunków Korzystania, nie korzystaj z Właściwości witryny.

Niniejsza warunki korzystania obowiązują od 1 lipca 2017 roku.